Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/maerefat/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/maerefat/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
سایت حفظ و نشر آثار علامه آیت الله محمد هادی معرفت - معرفی کتاب ها

قرآن و فرهنگ زمانه

نام کامل کتاب: قرآن و فرهنگ زمانه

تعداد جلد: 1 عدد

ناشر: انتشارات تمهید

مترجم: حسن حکیم باشی

                         معرفی کامل کتاب


 

قرآن و فرهنگ زمانه

قرآن در عصر حکم فرمایی فرهنگ جاهلی، رسوم فرسوده و عدات های ناپسند نازل شد. قرآن برای تغییر فرهنگ منحط زمان و تعالی انسان تا سر حد انسانیت نازل گردید؛ نه آن که تأثیر بپذیرد.

علامه معرفت معتقد است که فرهنگ قرآن هرگز شباهتی با فرهنگ زمان خود ندارد؛ چه رسد به این که از آن تأثیر پذیرفته باشد. نیر مخاطب قرآن، همه ی مردم در هر عصر و نسل است، از این رو فراتر سطح ظاهر تعابیر و مثل ها، پیام های جاویدی دارد که باید آن ها دریافت.

استاد معرفت در این کتاب به بررسی شبهاتی می پردازد که در زمینه ی تأثیر پذیری قرآن از فرهنگ زمانه مطرح شده است. ایشان ضمن بررسی فرهنگ منحط عصر نزول، چگونگی مبارزه قرآن با آن را تببین می کند. ربون شمردن زن و جایگاه حقیر وی، برده داری، اعتقاد به سحر و جن زدگی از جمله پدیده های فرهنگی عصر نزول بود که قرآن به اصلاح آن پرداخت.

منزلت زن در قرآن - که بخش عمده ای از کتاب را به خود اختصاص داده است - جایگاه واقعی زن را از دیدگاه اسلام ترسیم می کند. آیت الله معرفت در این بخش، حقوق و وظایف زن را در ضمن مباحثی هم چون تفاوت سهم ارث زن و مرد، برتری پسر بر دختر، تفاوت دیه زن و مرد، منصب قضاوت برای زن، اختیار طلاق و مسئله حجاب مطرح کرده است. ایشان نگاه قرآن به حقوق و وظایف زن را مبتنی بر ساختار آفرینشی و فطری وی دانسته، بر آن است که جایگاه زن را یا مرد در نظام اجتماعی و حقوقی بر اساس ویژگی های فطری و طبیعی هر یک از آن هاست. قرآن ضمن مبارزه با نگاه جاهلی به زنان و فارغ از فرهنگ منسوخ عصر جاهلی، خود، فرهنگی جامع و نوین را در این زمینه ارائه کرد؛ به گونه ای که زن را به درجه ی والای انسانی ارتقاء داد.

بررسی تأثیر پذیری یا تأثیر گذاری قرآن در مسئله ی جن زدگی، سحر، توصیف های بهشت، شعر جاهلی و کاربرد تعابیر رکیک، دیگر بخش های این کتاب را تشکیل می دهد.

این کتاب، ترجمه ی فصل دوم از کتاب گران پایه ی «شبهات و ردود حول القرآن الکریم» است که به سبب اهمیت فصل های این کتاب و نیز برای دست یابی آسان تر خوانندگان، هر فصل در یک جلد منتشر شده است.

جلد های دیگر این مجموعه عبارت اند از: «وحی، یگانه منبع قرآن» ، «پندار اختلاف و تناقض در قرآن» ، «قرآن و واقعیت های علمی، تاریخی و ادبی» و «قصه در قرآن».