Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/maerefat/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/maerefat/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
سایت حفظ و نشر آثار علامه آیت الله محمد هادی معرفت - معرفی کتاب ها

حدیث لاتعاد

نام کامل کتاب: تحقیق مبتکر عن حدیث لاتعاد

تعداد جلد: 1

ناشر: انتشارات تمهید

                          معرفی کامل کتاب


 

حدیث لاتعاد

این كتاب شامل سه رساله است؛ دو رساله از استاد معرفت با نام‌های «حدیث لاتعاد» و «حدیث من زاد فی صلاته» و یك رساله از «حدیث لاتعاد» به قلم علاّمهٔ فشاركی كه حضرت استاد معرفت از رساله مرحوم فشاركی در «خلل» اقتباس كرده‌اند. 

حضرت استاد در مقدمه رساله اول، حدیث لاتعاد را مهم‌ترین و عام‌ترین حدیثی شمرده‌اند كه در مسائل مربوط به نماز، كاربرد دارد.به نظر معظم‌له، این حدیث ستون فقرات اغلب فروع مربوط به تصحیح عبادات در هنگام «خلل» در عبادات است. 

این فقیه متتبع، به ذكر پنجاه مسأله از فروع «خلل» در نماز پرداخته و بر اساس حدیث لاتعاد به بررسی حكم شرعی آنها می‌پردازد. 

رسالهٔ دوم به بررسی قاعدهٔ اقتباس شده از روایت امام باقر و امام صادق‌(ع) «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة» اختصاص دارد. 

ایشان با استفاده از مفاد حدیث «من زاد فی صلاته» اصل ثانویه در خصوص نماز را بطلان زیاده عمدی می‌دانند. 

این فقیه توانا در فصل سوم، ضمن بیان نسبت منطقی میان حدیث «من زاد» و حدیث «لاتعاد» و این‌كه نسبت میان آنها عموم من وجه است، به تقدّم حدیث «لاتعاد» در مورد اجتماع آنها یعنی «صورت زیاده سهوی در نماز» فتوا می‌دهند زیرا قائل به «اخص مطلق» بودن حدیث «من زاد» در مورد اجتماع هستند. 

معظم‌له در خاتمه رساله به ده نمونه از فروع فقهی را كه حكمش به استناد حدیث «من زاد» روشن می‌شود، به شیوه استدلالی مورد بررسی قرار می‌دهند. 

استاد در پایان ضمن اشاره به جریان دستیابی خود به نسخه‌ای از علاّمهٔ فشاركی در «خلل» كه شامل مباحث ارزنده‌ای در مورد حدیث لاتعاد است، خلاصه‌ای از مطالب اقتباس شده از این رساله را به رشته تحریر در‌آورده‌اند. 

مشاهده ی متن کتاب در سایت noorlib.ir