ولایة الفقیه

نام کامل کتاب: ولایة الفقیه ابعادها و حدودها

تعداد جلد: 1

ناشر: انتشارات تمهید

                            معرفی کامل کتاب


 

ولایة الفقیه ابعادها و حدودها

این كتاب دارای دو مقصد است. مقصد اوّل در اثبات ولایت مطلقه فقیه و مقصد دوم درباره نظام حكومت اسلامی است.

این تألیف در آغازین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با هدف تبیین و توضیح نظریهٔ ولایت فقیه و تشریح نوع حكومت اسلامی و بیان برتری‌های آن بر سایر حكومت‌ها به رشته تحریر در‌آمده است. 

استاد معرفت در این تألیف اظهار داشته‌اند كه «ولایت مطلقه فقیه» اصل پذیرفته شدهٔ همگی فقهای بزرگ شیعه از زمان شیخ طوسی تا صاحب جواهر ـ رحمهم‌الله‌تعالی ـ می‌باشد و حضرت امام خمینی‌«ره» نیز همین نظریه را انتخاب و تبیین كرده‌اند.